II. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu 22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi’nde düzenlenecektir. Sempozyum sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 


Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu

 Çağrı

Din ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamaya çalışan Din Sosyolojisi uzun bir süreden beri önemli entelektüel ve organizasyonel tecrübeler yaşamaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalar büyük bir ilgiyi ve tartışmaları da beraberinde getirmiştir Bütün bunlar Din Sosyolojisi disiplininin artık genç bir bilim dalı olmaktan olgunluğa doğru yol aldığının bir göstergesi olmuş ve heyecan uyandıran bir alan olarak hızlı bir gelişme grafiği izlemesini sağlamıştır. Din Sosyolojisinin dünya genelinde ve Türkiye özelinde ilgi görmesinin en önemli sebepleri arasında 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle toplumsal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeler oldukça etkili olmuştur. Bu durum din anlayışlarının ve dinin toplumsal hayattaki karşılıklarının dönüşümüne neden olarak dinin toplumsal alandaki gücünde ve prestijinde yaşanan değişimleri gündeme getirmiştir. Bütün bu gelişmeler dinin yaşam içerisindeki konumu, dindarlık algılarının farklılaşması, dini grupların sosyal ve siyasal düzeydeki etkileri gibi konuların araştırılmasına ve tartışılmaya başlanmasına vesile olmuştur. Tüm bu yönleriyle toplumların yaşadıkları dönüşümleri anlamak isteyen sosyal bilimcilerin mercek altına aldıkları kurumların başında ‘din’in yer aldığını ve bu konuda Din Sosyolojisi alanının çok önemli bir görevi üstlendiğini vurgulamak gerekmektedir.

Din sosyolojisi, Türkiye’de formel olarak özellikle İlahiyat Fakülteleri bünyesinde Anabilim Dalı olarak yapılanması ve bu fakültelerin müfredatı içerisinde zorunlu dersler arasında yer alması itibariyle ayrı bir konuma sahiptir. Ancak Din Sosyolojisi çalışmalarını sadece İlahiyat Fakülteleri Anabilim dallarındaki akademisyenlerin çalışmalarıyla sınırlamak doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Zira farklı fakültelerde yer alan akademisyenler ile herhangi bir üniversiteye mensup olmayanların da bu alanda önemli çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Bu bakımdan düzenlenecek “Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu”nun, bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin ve profesyonellerin bir araya geldiği, farklı bilimsel yöntemlerle yapılmış çalışmaları paylaştığı, tecrübeli hocaların genç nesile tecrübe aktarımı yaptığı, alanın sorunlarının masaya yatırıldığı bir buluşma platformu olacağı düşünülmektedir.

10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Aksaray Üniversitesi ve Muhafazakâr Düşünce Dergisi’nin işbirliği  ile gerçekleştirilecek Uluslararası Din Sosyoloji Sempozyumu’nun alanın gelişimine ve bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin etkileşimine katkı yapacağı umuduyla ilgilileri davet ediyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman