Kurullar

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI: Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi Rektörü
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman, Mustafa Kemal Üniversitesi
SEMPOZYUM SEKRETERYASI: Yrd. Doç. Dr. Volkan Ertit, Aksaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

DÜZENLEME KURULU (Alfabetik Sıra)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Sarmış (Aksaray Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Volkan Ertit (Aksaray Üniversitesi)
Dr. Selman Salim Kesgin (Gazi Üniversitesi)
Arş. Gör. Ayşegül Can (Aksaray Üniversitesi)
Arş. Gör. Hilmi Can Turan (Aksaray Üniversitesi)
Arş. Gör. Mahmut Toptaş (Aksaray Üniversitesi)
Arş. Gör. Mehmet Özkaya (Aksaray Üniversitesi)
Arş. Gör. Muhammed Emin Çifçi (Aksaray Üniversitesi)
Arş. Gör. Muhammed Emre Yaylacı (Aksaray Üniversitesi)
Arş. Gör. Nuri Çiçek (Aksaray Üniversitesi)
Arş. Gör. Uğur Ülgen (Aksaray Üniversitesi)

BİLİM KURULU (Alfabetik Sıra)

Prof. Dr. Aalybek Akunov (Kırgızistan Milli Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Cihan (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Köse (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Asım Yapıcı (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Besim Dellaloğlu (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Bünyamin Solmaz (Necmettin Erbakan Üniversitesi )
Prof. Dr. Celaleddin Çelik (Erciyes Üniversitesi)
Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Christoph Bochinger (Universität Bayreuth, Germany)
Prof. Dr. Evert van der Zweerde (Radboud Üniversitesi, Hollanda)
Prof. Dr. Fazlı Polat (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur (K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Kadir Canatan (Sabahattin Zaim Üniversitesi)
Prof. Dr. Karin van Nieuwkerk (Radboud Üniversitesi, Hollanda)
Prof. Dr. Kemal Ataman (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Akgül (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Keskin (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Macit (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Tekin (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Niyazi Akyüz (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Rachad Antonius (University of Quebec in Montreal, Canada)
Prof. Dr. Peter Kvisto (Augustana College, ABD)
Prof. Dr. Phil Zuckerman (Pitzer College, ABD)
Prof. Dr. Tayfun Amman (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdullah Özbolat (Çukurova Üniversitesi)
Doç. Dr. Halil Aydınalp (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan Şen (Muğla Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail Demirezen (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. İlkay Şahin (Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Muhammed Ali (International University of Sarajevo)
Doç. Dr. Özcan Güngör (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Ryan Cragun Tampa Üniversitesi, ABD)
Yrd. Doç. Dr. Ali Bayer (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Faruk Karaarslan (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Meral Salman Yıkmış (Aksaray Üniversitesi)
Dr. Necdet Subaşı (Başbakanlık)